Որքան կտուգանվեն ծնողները՝ երեխաների դաստիարակության և ուսուցման պարտականությունները չկատարելու համար

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 178-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց կողմից անչափահաս երեխաների դաստիարակության և ուսուցման պարտականությունները չարամտորեն չկատարելը,

Եթե դու տղա երեխա ես դաստիարակում, դու պետք է իմանաս այս ամենը

անչափահասների կողմից թմրամիջոցներ օգտագործելն առանց բժշկի նշանակման կամ նրանց կողմից այլ իրավախախտումներ կատարելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց նկատմամբ` 30 հազար դրամի չափով:

Եթե դու տղա երեխա ես դաստիարակում, դու պետք է իմանաս այս ամենը

Հասարակական վայրերում մինչև տասնվեց տարեկան դեռահասների հարբած վիճակում երևալը, ինչպես նաև նրանց կողմից ոգելից խմիչքներ օգտագործելը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում ծնողների կամ նրանց փոխարինող անձանց նկատմամբ` 20 հազար դրամի չափով:

Այս կարգը գործում է դեռ 2012 թվականից։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Նոր Լուր